top of page

Loov meeskond

See koolitus on neile, kes peavad oluliseks ühist tegutsemist, meeskonnatööd ja soovivad loovuse vallas ennast arendada ning ei pelga uusi väljakutseid.

Koolituse eesmärgid

  • avastada isiklikud ja meeskonna ressursid, mis võimaldavad toimetada jätkusuutlikult, säilitades elujõu ja loomuliku aktiivsuse

  • õppida märkama protsesse, mis loovad eeldused meeskonnatööks

  • avastada endas universaalne võime luua

  • õppida leidma loovaid lahendusi probleemidele

Protsess Koolitus on suures osas interaktivne ja traditsioonilise loengu kõrval kasutatakse teemade seostamiseks ja kinnistamiseks loovteraapilisi meetodeid (käeline tegevus, improvisatsioon, kogemuste jagamine jm)

Grupi suurus kuni 20 inimest

Aeg Koolitus võib olla sõltuvalt eesmärgist kas ühe- või mitmepäevane. Kõige tulemuslikuma koolituse läbiviimiseks soovitame ajalist skeemi 2+1 päeva, milles lisapäev toimub kuu aega hiljem.

Koolitajateks on Ivar Espenberg ja Ethel Espenberg

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page