top of page

KELLELE KUNSTITERAAPIA MÕELDUD ON

LASTELE

Laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendusviis, seega on neil just kunsti kaudu lihtne oma probleeme ja vajadusi väljendada. Kunstiteraapias kasutatakse erinevaid loovtegevusi: liikumist, kunsti, muusikat ja savitööd. Kunstiteraapia on loov ja mänguline protsess, mis annab võimaluse muutuste tekkimiseks käitumis- ja suhetemustrites.


Kunstiteraapia sobib sinu lapsele kui tal on …

 • suhtlemise- ja kontaktiprobleeme

 • kohanemisraskusi

 • probleeme enesehinnanguga

 • tähelepanu - ja keskendumisraskusi

 • probleeme kooliküpsuse saavutamisega

 • õppimisraskusi

 • psühhosomaatilisi sümptoome (enurees, enkoprees, tikid)

 • hüperaktiivsust ja/või ärevust

Kids' Paintings

TÄISKASVANUTELE

Kunstiteraapia on orienteeritud inimestele, kes soovivad arendada enda loovust, eneseteadvust, aktiveerida ning avada enda sisemisi ressursse ja maandada pingeid. Kunstiteraapia on võimalik nii individuaal-, paari- kui ka grupiseanssidena.


Kunstiteraapia sobib teile kui:

 • kui teil on raskusi tunnete väljendamise või kogemisega

 • soovite iseennast aidata ja oma arengus edasi liikuda

 • soovite arendada eneseteadlikust – töötada alateadvuse, fantaasiatega

 • soovite arendada loovust, spontaansust ning aktiveerida ja avada oma sisemisi ressursse

 • soovite lahendada hetkekriise – saada üle hirmudest

 • tunnete, et olete sageli väsinud, ärev või pinges

 • soovite saada eduelamust – kogeda rõõmu tegutsemisest

 • soovite parandada oma suhtlemis- ja kontaktiloomisoskust

 • teil on tähelepanu- ning keskendumisraskused

 • olete oluliste muutuste ja valikute ees

 • olete üle elanud trauma, leinate või teil on depressioon

free

GRUPPIDELE

Kunstiteraapia, nagu ka teised teraapia vormid, toimub sageli ka grupitööna. Grupis toimuv kunstiteraapia loob võimaluse laiemaks kommunikatsiooniks, interaktsiooniks, läbirääkimisteks ning isikliku kogemuse jagamiseks. Kunstiteraapia grupp annab tagasisidet, kuidas isik ja tema kunstiline eneseväljendus teistele mõjub. Jagatud kunstiline kogemusena tekib ühtne õhkkond, mis annab võimaluse luua kontakte teistega, kellel on sarnased probleemid.

Kunstiteraapiline protsess ja selle tulemus annab võimaluse ennast reflekteerida ja taaskogeda “vana” ning kohtuda “uue” iseendaga. Grupis töötamine aitab arendada teistega arvestamist, ühtekuuluvustunnet, empaatiavõimet, eneseväljendusoskust jne. Grupp tekitab tunde, et oma murega ei olda üksi, et ollakse aktsepteeritud ja toetatud, on võimalus toetada teisi..

Terapeudi roll võib kunstiteraapia grupis olla nii aktiivne kui passiivne. Aktiivse terapeudi roll näeb ette rohkem suunavat lähenemist ning passiivne omakorda lähtub grupi poolt pakutud teemadest ja vabast kunstilisest eneseväljendusest (nn avatud stuudio grupp).

Art Fun

ORGANISATSIOONIDELE

Kunstiteraapial organisatsiooni kontekstis on erinevaid võimalusi: alates lihtsast stressimaandavast ühistegevusest, kuni organisatsiooni suhete struktuuri ja toimimise analüüsi ja muutuste läbiviimiseni. Organisatsioon oma väljakujunenud hierarhia, reeglite ja käitumismustritega on keeruline süsteem. Kunstiteraapia annab siin võimaluse näha ning kogeda nii tervet organisatsiooni, kui kolleege tavapärasest erinevast vaatenurgast. Kunstiteraapia aitab raputada vabaks rutiinist, anda uue ja värskema hingamise kogu meeskonnale.

Veel aitab kunstiteraapia:

 • parandada meeskonnatööd,

 • aktiveerida sisemisi ressursse,

 • äratada loovuse potentsiaali, et luua uusi ideid

 • arendada enesekindlust ja esinemisjulgust

 • näha oma töökaaslaste seni varjatud rikkusi ja potentsiaali

Group Discussion
Kellele: Services

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 56 655 001

Kellele: Contact
bottom of page