top of page

ÕNNE AAS-UDAM

CV

Töötanud

 • 2008-k.a. OÜ Audams Konsultatsioonid – psühholoogiline nõustaja, loovterapeut ja täiskasvanute koolitaja (andragoog VI)

 • 2010-k.a. SA Väärtustades Elu, PREP-paarisuhtekoolitus ja WMR-koolitus koolitaja

 • 2004-k.a. Perekeskus Sina ja Mina, Gordoni Perekooli ja Õpetajate Kooli koolitaja, e-nõustaja

 • 2007-2010 Lastekaitse Liit, koolitaja (sotsiaalsed oskused, Ühise Mure meetod)

 • 2005-2007 MTÜ Eluliin, vabatahtlik telefoninõustaja

 • 1996- 2008 Väike-Õismäe keskkool, Kadrioru Saksa Gümnaasium, koolipsühholoog

Õppinud

 • 2008-2011 Kunstiteraapiate magistrantuur, Tallinna Ülikool

 • 2003-2006 Rakenduspsühholoogia magistrantuur (spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogias), Audentese Ülikool

 • 1997-2001 Psühholoogilise nõustaja väljaõpe, Professionaalse Psühholoogia Erakool

 • 1991-1995 Bakalaureuseõpe eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja erialal, Tallinna Pedagoogikaülikool

Lisaks

 • 2011- 2013 Gestaltteraapia meetod "Arbeit am Tonfeld" väljaõppekoolitus ("Töö saviväljal" ehk saviteraapia laste, noorte ja täiskasvanutega). Koolitaja: Marie-Luise Geiss.

 • TLÜ: Joonistamisel põhineva tehnika Joonista-lugu (DAS) kasutamisvõimalused visuaalkunstiteraapias, koolis ja rehabilitatsioonis (2016); Praktiline kunstiteraapia (2016);

 • ATH õpilase eripärade kaardistamine ja korrigeerimine kunstipõhiste meetoditega (2017); Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega (2018); Avatud stuudio: omakogemuslik kunstiteraapia (2018).

 • Suvekoolid: Institut for Art Therapy, Danmark, Ph.D.Vibeke Skov: Jungian Approach to Art Therapy, 6-days course (22.-27.08. 2015); International Art Theray Summercourse (31.07.-13.08. 2017);

 • Fort- und Weiterbildung Kunsttherapie. Fototherapie in Psychotherapie und Kunsttherapie “The Beauty and the Biest”- Konfrontation mit dem Alter Ego (Bolsena, Itaalia 23.-30.07. 2016), Laura Jimenez- Alonso, kliiniline kunstiterapeut; Ulla Halkola, fototerapeut.

 • MTÜ Ansata: Dr.Marian Liebmann- viha (2014), konflikt (2015), Ph.D.Vibeke Skov- depressioon (2014), häbi ja spirituaalsus (2015); Paola Partsalaki “Loomingulised psühhoteraapiad töös erivajadustega laste ja noortega” (2018).

 • Põlistarkuste - ja Rahvaravi Kool- Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias (2017).

 • MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus- kunstipõhine diaaditöö (2013).

 • ELTÜ: Art-albumid kui perenõustamise praktiline töövahend. Ph.D.Jelena Asensio Martinez (Vassina), 2012.

 • 2017-... Dyadic Developmental Practice, Psychoteherapy & Parenting (DDP Level One Training), Kim Golding, Edwina Grant

 • 2015-2016 sissejuhatav kursus "C. G. Jung ja analüütiline psühholoogia", 174,5 tundi, EAPS (Eesti Analüüsi Psühholoogia Selts)

 • 2018- Laste ja noorte komplekstarauma ning dissotsiatsiooni mõistmine (Joyanna Silberg, PhD, USA), Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ.

 • 2018- Lapse- ja noorukiea söömishäired, Eesti Psühhiaatrite Selts, 4Kliinik.

 • 2017- Psüühiline trauma lapse pilgu läbi. Kuidas suhelda lähedase kaotanud lapse ja perega? MTÜ laste ja Noorte Kriisiprogramm

 • 2017- Intsest ja selle tagajärjed, ohver ja nõustamise ning teraapia strateegiad (Marianne Lind, Else-Gro Jorgensen, Stottesenter mot Incest, Norra), Tartu laste Tugikeskus

 • 2016- Laps ja noor seksuaalse väärkohtlejana. Murebaromeetri kasutamine, Laste Vaimse Tervise keskus


 • SA Väärtustades Elu: 2014-2015 WMR- koolitaja väljaõppe kursus (WMR-Within My Reach, ehk PREP-koolitus üksikisikutele e.k. “Minu suhe on minu kätes”);

 • 2009 – 2010 PREP-paarisuhtekoolitajate väljaõppe kursus (PREP – Prevention and Relationship Enhancement Program).

 • MTÜ Perekoolituskeskus Sina ja Mina: 2004 - Gordoni Perekooli (P.E.T.- Parents Effectiveness Training) koolitaja koolitus, 48 t. Koolitaja Kathleen K. Denslow ; 2006 - Õpetajate kool: Kuidas tunda ennast õpetajana paremini? (T.E.T. Teacher Effectiveness Training) koolitaja väljaõpe, 24 t. Koolitaja Steve Emmons

  Erialaühingud

 • 2005-k.a. Eesti Loovteraapiate Ühing

 • 1997-k.a. Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Õnne Aas-Udam CV: About Me
bottom of page